GARANTIJA
MOBILIOJO TELEFONO GARANTINIS LAIKOTARPIS IR ĮRENGINIO NAUDOJIMOSI SĄLYGOS: Garantinis laikotarpis prasideda, kai originalų mobilųjį telefoną ar jo priedų įsigyja galutinis vartotojas, ir baigiasi tą dieną, kuri nurodyta prietaiso garantinėje pažymoje ar kitame įsigijimą liudijančiame dokumente. Atskiroms prietaiso dalims gali būti suteikta skir...
MOBILIOJO TELEFONO GARANTINIS LAIKOTARPIS IR ĮRENGINIO NAUDOJIMOSI SĄLYGOS: Garantinis laikotarpis prasideda, kai originalų mobilųjį telefoną ar jo priedų įsigyja galutinis vartotojas, ir baigiasi tą dieną, kuri nurodyta prietaiso garantinėje pažymoje ar kitame įsigijimą liudijančiame dokumente. Atskiroms prietaiso dalims gali būti suteikta skirtingo laikotarpio garantija (priedams, korpusinėms dalims ar kt.) Ribotas gamintojo garantijos laikotarpis nepratęsiamas, jei galutinis pirkėjas prietaisą perparduoda. Mobiliesiems įrenginiams taikoma dvidešimt keturių (24) mėnesių garantija (Apple produkcijai suteikiama tik dvylikos (12) mėnesių garantija) nuo datos, kai jį įsigijo galutinis vartotojas („Garantinis laikotarpis“), dėl trūkumų turinčių medžiagų ir darbų kokybės („Garantija“). Produktams, kurie naudojami komerciniais tikslais, įskaitant nuomą, arba kurie naudojami kitoje nei namų aplinkoje, suteikiama tik dvylikos (12) mėnesių garantija. Visiems priedams, kurie pateikiami pakuotėje ar įsigyjami atskirai, suteikiama tik dvylikos (12) mėnesių garantija. Garantiniu laikotarpiu Pardavėjas („Mobilus centras“) savo pasirinkimu pašalins Produkto trūkumus arba nemokamai pakeis Produktą ar jo dalis, turinčias trūkumų („Garantinis aptarnavimas“). Dalių remontas arba Produkto pakeitimas vykdomas pakeičiant Produktą ar jo dalį nauju arba atnaujinant taip, kad savo funkcionalumu Produktas būtų prilyginamas naujam. Visi Produktai ar dalys, pakeistos garantinio remonto metu, tampa Pardavėjo („Mobilus centras“) nuosavybe. Sutaisytam ar pakeistam daiktui (atsarginėms dalims ar priedams) Garantija negali būti pratęsiama ir bus taikoma likusį Garantinio laikotarpio laiką. Originalios programinės įrangos įdiegimas iš naujo (Kliento pageidavimu) gali būti papildomai apmokestinamas. Norėdamas pasinaudoti Garantija, Jūs privalote susisiekti su Pardavėju („Mobilus centras“ parduotuve), kuris suteiks Garantinį aptarnavimą. Kontaktus galite rasti „Mobilus centras“ tinklapyje www.mobiluscentras.lt. Prašome pateikti originalią sąskaitą arba pirkimo kvitą, kuriame nurodyta pirkimo data, serijos numeris, pardavėjo pavadinimas, aiškiai apibūdinkite defektą ar trūkumą, užtikrinkite, kad Produktas būtų tinkamai supakuotas transportavimui, ir pateikite visą Produktą „Mobilus centras“ parduotuvei. „Mobilus centras“ įvertins Jūsų pretenziją ir suteiks Garantinį aptarnavimą, atsižvelgiant į šias nuostatas ir taikytinus įstatymus. „Mobilus centras“ turi teisę atsisakyti suteikti Garantinį aptarnavimą, jeigu yra aukščiau nurodytų dokumentų trūkumų ar jie yra neįskaitomi. Garantija netaikoma Produkto trūkumams ir jų galimoms pasekmėms, kurie atsirado dėl : • Įprastinio nusidėvėjimo, nelaimingo atsitikimo, kosmetinio pažeidimo; • Netinkamo naudojimo ar nepriežiūros (įskaitant netinkamo slaptažodžio nustatymą ar atstatymą); • Elektros energijos svyravimą, trumpąjį jungimą ar netinkamos įtampos naudojimą; • Tinkamos ir reikalingos priežiūros neužtikrinimo (įskaitant, be apribojimų, galvučių, vidinių ertmių ir vartotojui prieinamų filtrų neišvalymą); • Vabzdžių, parazitų ar virusų užkrėtimo; • Netinkamo ar nevisiško įdiegimo; • Naudojimo instrukcijų nesilaikymo, be kita ko, dėl pernelyg dažno naudojimo ar perkrovos virš nurodytų pajėgumo ribų; • Naudojimo kitais tikslais, nei tie, kuriems Produktas skirtas; • Drėgmės, ekstremalių terminės aplinkos sąlygų poveikio ar dėl greito tokių sąlygų pasikeitimo, taip pat korozijos, oksidacijos, maisto ar skysčio išsiliejimo arba cheminių produktų įtakos, netinkamų ar nesandarių baterijų naudojimo; • Neleistino remonto kitoje vietoje, nei Pardavėjo („Mobilus centras“) aptarnavimo centre; • Nepatvirtintų dalių ar medžiagų, kurios nėra pagamintos, tiekiamos ar patvirtintos Įrenginio Gamintojo, naudojimo arba dėl trečiųjų šalių programinės ar kompiuterijos įrangos naudojimo, operacinės sistemos problemų ar konfigūracijos klaidų; • Veikimo sutrikimų ar žalos dėl gaisro, žaibo, potvynio, žemės drebėjimo ar kitų stichinių nelaimių, įtampos sutrikimo, nenumatytų nelaimingų atsitikimų, ar bet kokių kitų išorinių faktorių, kurių Įrenginio gamintojas, Produktą pardavęs Pardavėjas („Mobilus centras“) ar jo įgaliotas aptarnavimo centras negalėjo kontroliuoti. Garantija netaikoma: • Produktui, jeigu jo originalus gamintojo serijos numeris ar IMEI numeris (ta apimtimi, kuria taikomas IMEI numeris) buvo bet kokiu būdu ištrintas, sugadintas ar yra neįskaitomas; •Trečiosios šalies programinei ar kompiuterinei įrangai, net jeigu tokia įranga buvo parduodama ar supakuota kartu su Produktu; • Kliento duomenims, saugomiems ar gautiems Produkto pagalba; Mes neprisiimame atsakomybės už Kliento duomenis. Jūs privalote saugoti duomenis, kurie Jums svarbūs, ir laikas nuo laiko daryti tokių duomenų kopijas! Sunaudojamoms dalims, tokioms kaip baterijos, kurios su laiku gali susilpnėti, nebent gedimas atsirado dėl medžiagų ar darbo trūkumų; • Suvartojamoms medžiagoms (komponentams, kuriuos naudojantis Produktu reikia periodiškai pakeisti), įskaitant, bet neapsiribojant, įvairias informacijos laikmenas, tokias kaip garso ir vaizdo diskai, atminties kortelės, kasetės, antenos, patefono adatos, atjungiami maitinimo laidai, radijas, juostos, minkšti viršeliai, diržai, stygos, diegimo įrenginiai, instrumentai, dokumentai, pridedami prie Produkto, ir t.t. • LCD ar OLED ekranai ar projektoriaus lempos, kurių ryškumas su laiku mažėja; Garantija neapima kompensacijos už nuostolius, patirtus naudojantis Produktu, ir tiesioginių nuostolių ar bet kokių išlaidų. Programinės įrangos Produktams Garantija taikoma tiktai dėl programavimo instrukcijų neįvykdymo. Gamintojas ir Pardavėjas („Mobilus centras“) negarantuoja, kad Produkto veikimas bus nepertraukiamas ar be klaidų. Parduodami telefonai yra patikrinti ir tikrai nėra blokuoti užsienio šalyse, tačiau išlieka maža rizika kad vienas kitas telefonas ateityje gali būti užblokuotas ir tam tikroje šalyje gali neveikti. Už vėliau užblokuotas ir užsienyje neveikiančius telefonus mes neatsakome!
Plačiau

GARANTIJA  Šioje kategorijoje prekių nėra.